Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Interní medicína

Interní medicína

V rámci interní medicíny nabízíme základní (běžná) vyšetření, ale i některé specifické diagnostické a léčebné zákroky.

Základní vyšetření:

 • Podrobné anamnestické a kompletní klinické vyšetření zvířete
 • Hematologické a biochemické vyšetření krve přímo na naší klinice umožňující rychlé získání potřebných výsledků krevních vyšetření
 • Mikroskopické vyšetření krevního obrazu
 • Vyšetření moči
 • Stanovení hladiny krevního cukru (glykémie)

Speciální diagnostické postupy a léčebné zákroky:

 • Diagnostika hormonálních onemocnění (endokrinopatií) včetně specifických funkčních testů
 • Dermatologické testy, včetně kožních seškrabů, kožních biopsií a cytologického vyšetření kůže, specifických krevních vyšetření (stanovení protilátek proti sarkoptovému svrabu a specifická IgE sérologie)
 • Koprologické vyšetření trusu
 • Cytologické vyšetření rektálního výtěru
 • Mikroskopické vyšetření močového sedimentu
 • Cystocentéza (sterilní odběr moči přímo z močového měchýře) pod USG kontrolou, kultivace moči
 • Abdominocentéza, thorakocentéza a perikardiocentéza
 • Tenkojehlená aspirační i neaspirační biopsie (FNAB, FNB), True-cut  biopsie pod USG  kontrolou
 • Transfúze krve (včetně odběru krve od dárce)
 • EKG vyšetření
 • RTG vyšetření včetně kontrastního RTG vyšetření
 • USG vyšetření dutiny břišní i srdce a velkých cév (echokardiografie)
 • Předoperační vyšetření

Endokrinologie (hormonální onemocnění)

Diagnostika a léčba hormonálních onemocnění (endokrinopatií) včetně specifických funkčních diagnostických a monitorovacích testů.

Nejčastěji řešené problémy:

 • Syndrom zvýšeného příjmu tekutin a tvorby moči (syndrom polyurie a polydypsie)
 • Cukrovka (diabetes melitus) psů a koček včetně stabilizace zvířat v těžkých stavech diabetické ketoacidózy
 • Hyperadrenocorticismus (Cushingův syndrom)
 • Hypothyreóza u psů
 • Hyperthyreóza u koček
 • Hypoadrenocorticismus (Adisonova choroba) – včetně stabilizace zvířat v akutní adisonické krizi
 • Hyperparathyreóza a jiné příčiny zvýšené hladiny vápníku v krvi
 • Anomálie spojené s pohlavní hormonální dysbalancí

Gastroenterologie (onemocnění trávicího traktu)

Vyšetřovací metody:

 • Kompletní ultrasonografické vyšetření trávícího traktu
 • Nativní a kontrastní RTG vyšetření trávícího traktu
 • Koprologické vyšetření trusu
 • Cytologické vyšetření rektálního výtěru
 • Specifické sérologické vyšetření

Terapie:

 • Konzervativní/medikamentózní terapie trávicího traktu
 • Krátkodobá i dlouhodobá infuzní terapie
 • Chirurgická terapie - operace žaludku (řešení GDV-torzí žaludku, gastrotomie, gastrektomie) a operace střev (enterotomie, enterektomie - resekce a anastomóza tenkých střev, subtotální kolektomie, enteroplikace)

Kardiologie (onemocnění srdce a oběhového aparátu)

Vyšetřovací metody:

 • EKG vyšetření
 • RTG vyšetření dutiny hrudní
 • Echokardiografie (sonografické vyšetření srdce a velkých cév)
 • Specifické krevní testy včetně stanovení hladiny natriuretických peptidů

Terapie:

 • Medikamentózní terapie
 • Pro akutní dušné pacienty nabízíme možnost suplementace kyslíkem

Stomatologie (onemocnění dutiny ústní a zubů)

Vyšetřovací metody:

 • Extraorální vyšetření (detekce otoků, abscesů, tumorů, asymetrií)
 • Intraorální vyšetření (vyšetření chrupu, čelistních nerovností, parodontu, dásní, sliznic)
 • Vyšetření pomocí zubní sondy (vyšetření tvrdých částí zubů)
 • Vyšetření pomocí WHO sondy (vyšetření parodontu)
 • RTG vyšetření korunek, kořenového systému zubů a kostního podkladu čelistí

Terapie:

 • Odstranění supragingiválního zubního kamene z povrchu korunek zubů pomocí ultrazvuku, odstranění subgingiválního zubního kamene pomocí speciálních srpků a kyret, leštění zubů
 • Stomatochirurgie - komplikované extrakce zubů
 • Stomatologie pediatrických pacientů (extrakce perzistujících mléčných zubů, terapie ortodontickými míčky)
 • Konzultace a terapie komplikovaných kočičích gingivostomatitid (multiextrakce, terapie interferonem, podpůrná terapie)
 • Terapie kočičích juvenilních stomatitid
 • Chirurgická terapie tumorů dutiny ústní

Dermatologie (kožní onemocnění)

Vyšetřovací metody:

 • Vyšetření vzorků pod mikroskopem (kožní seškraby, otisky, cytologie)
 • Odběr vzorků tenkojehelnou biopsií, biopsie kruhovým skalpelem, odběr vzorků pro histologické vyšetření
 • Získání vzorků pro kultivaci bakterií a plísní
 • Odběr krve pro stanovení IgE a IgG - alergenodiagnostika
 • Diagnostika potravních alergií prostřednictvím eliminační diety

Terapie:

 • Aplikace antiparazitik
 • Použití terapeutických šampónů a dalších lokálních kožních přípravků
 • Chirurgické odstranění kožních útvarů (bradavic, nádorů)
 • Aplikace systémové terapie (krátkodobě i dlouhodobě působící)

Oftalmologie (oční lékařství)

Pro oční pacienty nabízíme základní vyšetření očí a následnou konzervativní nebo chirurgickou terapii.

Vyšetřovací metody:

 • Vyšetření víček, bulbu a očního pozadí
 • Stanovení produkce slz (STT)
 • Stanovení nitroočního tlaku (Schiötzův tonometr)
 • Barvení rohovky fluoresceinem
 • Ultrasonografické vyšetření oka

Terapie:

 • Chirurgické ošetření entropia/ektropia
 • Enukleace bulbu
 • Chirurgické ošetření výhřezu Harderovy přídatné slzné žlázy
 • Konzervativní a chirurgické ošetření vředů rohovky
 • Chirurgické ošetření víčkových tumorů
 • Terapie zánětlivých i nezánětlivých onemocnění oka

Onkologie (prevence, diagnostika a léčba nádorových onemocnění)

Nabízíme tyto možnosti v diagnostice a terapii nádorových onemocnění:

 • Tenkojehelná aspirační i neaspirační biopsie (FNAB, FNB), True-cut biopsie pod USG kontrolou, chirurgický odběr bioptických vzorků
 • stanovení onkologické diagnózy včetně vyhodnocení celkového zdravotního stavu
 • Diagnostika rozsahu onkologického procesu včetně detekce metastáz
 • Navržení optimálního terapeutického postupu (konzultace kurativního a paliativního přístupu)
 • V terminálních stavech onemocnění navržení postupu pro udržení kvality života a konzultace euthanázie
 • Chirurgické řešení i u neoplazií rozsáhlých nebo nepříznivě lokalizovaných

Urologie (onemocnění močové vylučovací soustavy)

Nabízíme komplexní diagnostiku a terapii chorob horních a dolních cest močových. Provádíme speciální internistické a chirurgické zákroky.

 • Diagnostika ledvinných chorob v časných stádiích
 • Diferenciace stavů nadměrného pití a močení
 • Stanovení příčin, prognózy a managementu stavů ledvinného selhání
 • Poradenství a řešení vrozených anomálií močového traktu
 • Močová inkontinence (mimovolní únik moči)
 • Onkologické choroby močového traktu
 • Problematika abnormalit dolních cest močových u koček (FeLUTD)
 • Choroby prostaty

Zajímají Vás další naše specializace?