Drobečková navigace

Úvod > Zajímavé případy > Výhřez očního bulbu

Výhřez očního bulbuNejčastější příčinou výhřezu očního bulbu mimo víčkovou štěrbinu u psů ( proptosis bulbi ) je tupé trauma hlavy, kousné rány a fraktury v oblasti oční orbity, za očním bulbem (retrobulbárně) se vyskytující krvácení a masy. Predisponovaná jsou malá krátkolebá plemena psů u nichž může výhřez snadno nastat i při pouhé fixaci a manipulaci za kůži na krku.

 

U pacienta, jenž byl přiveden k nám na kliniku zjistila výhřez očního bulbu majitelka ihned po ranním probuzení, aniž by si byla vědomá jakékoliv možné příčiny.

 

 Výhřez očního bulbu

   Výhřez očního bulbu

 Výhřez očního bulbu

 Výhřez očního bulbu

 

Pokud dojde k přetržení optického nervu nebo protržení očního bulbu či zásadnímu poškození více okohybných svalů je lepší provést enukleaci, tedy chirurgické vyjmutí oční koule. Naštěstí u tohoto pacienta k těmto komplikacím nedošlo a nebylo tedy nutné oko amputovat.

 

Po výhřezu oční koule dochází k postižení okohybných svalů, k cirkulačnímu poškozením tkání, k otokům spojivek, k podspojivkovým krvácením a k vysychání rohovky.

Prvotní terapeutickou snahou tedy bylo urychleně reponovat oční bulbus zpět do orbity s pokud možno minimální traumatizací rohovky v celkové anestezii.

 

Po uvedení  psa do celkové anestezie byla nejprve rohovka a dostupný spojivkový vak očistěny oplachy sterilním fyziologickým roztokem. Po očištění byla rohovka podrobně vyšetřena kvůli možným poškozením. Naštěstí na rohovce nebyly nalezený žádné významnější defekty. Bylo rovněž provedeno ultrasonografické vyšetření očního bulbu a retrobulbárního prostoru. Při tomto vyšetření oční bulbus nevykazoval žádné patologické změny a rovněž v oblasti za očním bulbem nebyla nalezena žádná abnormální masa, jenž by vytlačila oční bulbus z orbity.

 

 Po těchto vyšetřeních byl povrch očního bulbu lubrikován a na dovnitř vtočené víčkové okraje byly umístěny fixační stehy mající za úkol rozšířit víčkovou stěrbinu a vytočit zpět dovnitř vtočené víčkové okraje bránící repozici bulbu.

Poté byl bulbus mírným tupým tlakem reponován zpět do orbity.

 

 Výhřez očního bulbu-stav po repozici

 Výhřez očního bulbu-stav po repozici

 

Po repozici jsme k sobě dočasně sešily oční víčka, aby nedošlo k recidivě výhřezu očního bulbu.

 

 Výhřez očního bulbu-stav po sešití víček

 

 Chirurgická léčba byla doplněna o lokální i celkovou antibiotickou terapii a o aplikaci léků s analgetickým, protizánětlivým a protiotokovým účinkem.

 

Víčka jsme nechali zašitá 3 týdny. Po odstranění stehů již k opětovnému výhřezu očního bulbu nedošlo. Fenka nevykazovala příznaky postižení zraku.

 

Prognóza u těchto stavů závisí na stavu okohybných svalů a optického nervu a dále na době od výhřezu bulbu do jeho repozice. Dobrou prognózu můžeme vyslovit, pokud bylo úspěšné ošetření provedeno do 1-2 hodin po traumatu. U déletrvajících výhřezů často dochází k poškození a následným zánětlivým změnám na rohovce. U těžkých úrazů může dojít k výraznému krvácení do přední oční komory a k poškození sitnice.

 

Námi ošetřená fenka naštěstí nevykazovala po odstranění stehů, kterými byla zašitá víčka žádné následné potíže a komplikace.